رنگ مو تابش نور
شامپو رنگ فاربن

شامپو رنگ

واکس مو

آدامس مو

ژل مو

ژل پس از اصلاح

ژل اصلاح

محصولات تخصصی آقایان

 

محصولات تخصصی تولید شده از سوی مجموعه تابش نور برای آقایان عبارتند از:

  • شامپو رنگ ویژه آقایان که فاقد آمونیاک بوده و در مدت کمتر از 10 دقیقه موهای سفید را به طور کامل پوشش می دهد.
  • انواع حالت دهنده های مو؛ شامل انواع ژل، واکس و آدامس مو
  • محصولات ویژه اصلاح؛ شامل ژل اصلاح و پس از اصلاح جهت رفع عوارض اصلاح همانند جوش و بازگشت مجدد مو به پوست.