شرکت تابش نور قم در سال 1386 با هدف تولید محصولات آرایشی بهداشتی با شعار «زیبایی همراه با سلامتی» فعالیت خود را آغاز نمود. به منظور تحقق اهداف، شرکت رعایت بالاترین استاندارهای جهانی را در تولیدات خود مدنظر داشته و بدین منظور تمامی محصولات خود را مطابق با استاندارهای FDA آمریکا تولید می نماید.
در حال حاظر شرکت توانسته است تولیدات خود را در هفت گروه کالایی رنگ مو، ژل مو، اکسیدان، انواع شامپو و نرم کننده ، سرم و ماسک مو و انواع کرم ها با چهار برند تجاری «استارآرا»، «استارلیدی»، «دورلایت» و «فاربن» وارد بازار نماید.
شرکت تابش نور به پشتوانه عملکرد خوب واحد تحقیق و توسعه خود، جز معدود شرکت هایی است که توانسته است محصولات خود را به تایید لابراتوار تخصصی جهانی برساند. همچنین شرکت به منظور انتقال تجربه و تکنولوژی اخیرا قرارداد همکاری با لابراتوار تخصصی Chelab srl ایتالیا منعقد کرده است.
شرکت تابش نور قم در سال 1386 با هدف تولید محصولات آرایشی بهداشتی با شعار «زیبایی همراه با سلامتی» فعالیت خود را آغاز نمود. به منظور تحقق اهداف، شرکت رعایت بالاترین استاندارهای جهانی را در تولیدات خود مدنظر داشته و بدین منظور تمامی محصولات خود را مطابق با استاندارهای FDA آمریکا تولید می نماید.
در حال حاظر شرکت توانسته است تولیدات خود را در هفت گروه کالایی رنگ مو، ژل مو، اکسیدان، انواع شامپو و نرم کننده ، سرم و ماسک مو و انواع کرم ها با چهار برند تجاری «استارآرا»، «استارلیدی»، «دورلایت» و «فاربن» وارد بازار نماید.
شرکت تابش نور به پشتوانه عملکرد خوب واحد تحقیق و توسعه خود، جز معدود شرکت هایی است که توانسته است محصولات خود را به تایید لابراتوار تخصصی جهانی برساند. همچنین شرکت به منظور انتقال تجربه و تکنولوژی اخیرا قرارداد همکاری با لابراتوار تخصصی Chelab srl ایتالیا منعقد کرده است.
شرکت تابش نور قم در سال 1386 با هدف تولید محصولات آرایشی بهداشتی با شعار «زیبایی همراه با سلامتی» فعالیت خود را آغاز نمود. به منظور تحقق اهداف، شرکت رعایت بالاترین استاندارهای جهانی را در تولیدات خود مدنظر داشته و بدین منظور تمامی محصولات خود را مطابق با استاندارهای FDA آمریکا تولید می نماید.
در حال حاظر شرکت توانسته است تولیدات خود را در هفت گروه کالایی رنگ مو، ژل مو، اکسیدان، انواع شامپو و نرم کننده ، سرم و ماسک مو و انواع کرم ها با چهار برند تجاری «استارآرا»، «استارلیدی»، «دورلایت» و «فاربن» وارد بازار نماید.
شرکت تابش نور به پشتوانه عملکرد خوب واحد تحقیق و توسعه خود، جز معدود شرکت هایی است که توانسته است محصولات خود را به تایید لابراتوار تخصصی جهانی برساند. همچنین شرکت به منظور انتقال تجربه و تکنولوژی اخیرا قرارداد همکاری با لابراتوار تخصصی Chelab srl ایتالیا منعقد کرده است.
شرکت تابش نور قم در سال 1386 با هدف تولید محصولات آرایشی بهداشتی با شعار «زیبایی همراه با سلامتی» فعالیت خود را آغاز نمود. به منظور تحقق اهداف، شرکت رعایت بالاترین استاندارهای جهانی را در تولیدات خود مدنظر داشته و بدین منظور تمامی محصولات خود را مطابق با استاندارهای FDA آمریکا تولید می نماید.
در حال حاظر شرکت توانسته است تولیدات خود را در هفت گروه کالایی رنگ مو، ژل مو، اکسیدان، انواع شامپو و نرم کننده ، سرم و ماسک مو و انواع کرم ها با چهار برند تجاری «استارآرا»، «استارلیدی»، «دورلایت» و «فاربن» وارد بازار نماید.
شرکت تابش نور به پشتوانه عملکرد خوب واحد تحقیق و توسعه خود، جز معدود شرکت هایی است که توانسته است محصولات خود را به تایید لابراتوار تخصصی جهانی برساند. همچنین شرکت به منظور انتقال تجربه و تکنولوژی اخیرا قرارداد همکاری با لابراتوار تخصصی Chelab srl ایتالیا منعقد کرده است.