نام شغل ( عنوان شرکتی ) : انباردار

تحصیلات مورد نیاز :  دیپلم

جنسیت: آقا

آشنایی با کامپیوتر- آشنایی با سیستم ها و روش های انبارداری- آشنایی با کنترل موجودی- مهارت های گزارش نویسی و گزارش دهی

مقدار سابقه مورد نیاز : حداقل یک سال

شایستگی های مورد نیاز : امانت داری ، صبر و حوصله ،دقت ، نظم وتوانايی کار در شرايط بحرانی و فشار کاری بالا-آشنایی انبارداران با اصول آداب معاشرت

– داشتن توانایی حفظ و استفاده بهینه ازوسایل ، تجهیزات و تسهیلات تحت اختیار ازسوی شركت

شرح وظایف عمومی و تخصصی :

 • دریافت کالا مطابق فاکتور خرید کالا
 • ثبت رسید انبار مطابق فاکتور خرید کالا
 • تحویل کالا بر اساس حواله خروج
 • ثبت کالاها در دفاتر انبار (کاردکس کالا)
 • صدور حواله مرجوعی کالای برگشت از خرید
 • صدور برگ درخواست کالا بر اساس نقطه سفارش هر کالا
 • طبقه بندی و کدبندی کالاهای موجود در انبار
 • صدور برگ ضایعات انبار و حواله خروج بر اساس آیین نامه داخلی شرکت
 • وارد کردن تمامی اطلاعات در نرم افزار حسابداری انبار
 • نگهداری مدارک مربوط به موجودی های انبار
 • نگهداری مدارک مربوط به سوابق کالاهای ورودی و خروجی
 • نگهداری مدارک مربوط به کالاهای امانی ارسالی و دریافتی
 • تهیه گزارش مالی انبار
 • گزارش نقطه سفارش کالاها به واحد تدارکات
 • گزارشات مربوط به خرید و فروش انبار
 • همکاری با واحد تدارکات
 • هماهنگی با واحد فروش جهت بهبود روند خدمات انبار
 • هماهنگی با واحد تدارکات جهت تأمین کالای نقطه سفارش
 • کنترل فاکتورهای خرید از نظر نوع جنس و تعداد آن
 • کنترل حواله خروج از لحاظ تعداد و تاریخ
 • کنترل حواله های صادره کالای امانی
 • کنترل موجودی انبار و اعلام به موقع به کارفرما
 • کنترل ورود و خروج افراد
 • حفاظت از موجودی انبار و عدم ورود افراد غیر مسئول
 • محافظت از کالاها و جلوگیری از ایجاد ضایعات آن
 • اطلاع رسانی تاریخ مصرف کالاها به کارفرما و جلوگیری از ضایع شدن آن ها