» ژل مو

  • ژل موهای شرکت تابش نور در سه نوع مرطوب، قوی و فوق العاده قوی برای مصارف مختلف تولید می شوند.
  • ژل موهای شرکت در 3 وزن 300 ، 500 و 800 گرمی ارائه می شوند.