» واحد فروش

واحد فروش شرکت در برگیرنده فعالیت های فروش، توزیع، بازاریابی و ارتباط با مشتری است. شرکت از 2 واحد فروش مجزا برای فروش و بازاریابی محصولات خود در بازارهای داخلی و خارجی استفاده میکند:

» فروش مستقیم و مویرگی به فروشگاههای آرایشی-بهداشتی و داروخانه ها در تهران و  بسیاری از استانهای کشور
» اعطاء نمایندگی به شرکتهای پخش محصولات آرایشی و بهداشتی محلی در استانهایی که شرکت در آنها دفتر نمایندگی فروش مستقیم محصولات خود را ندارد.