» واحد تحقیق و توسعه

به منظور تولید محصولات با کیفیت و افزایش سبد محصولات، شرکت از واحد تحقیق و توسعه  قوی سود می جوید. علاوه بر تلاش متخصصان و کارشناسان شرکت، همکاری با دانشگاه های صنعتی شریف و  امیرکبیر نیز شرکت را برای نیل به اهداف یاری می رساند. محققان فعال در این بخش از برگزیدگان و فارغ التحصیلان برتر دانشگاههای ممتاز کشور در رشته های شیمی، مهندسی پزشکی، بیولوژی و مهندسی مواد می باشند.
شایان ذکر است که تابش نور بیش از 2 درصد از سود حاصل از فروش خود را در این بخش سرمایه گذاری می کند.