» ضد آفتاب

ویژگی کرمهای ضدآفتاب شرکت عبارت است از:


 

کرمهای ضدآفتاب شرکت در 4 نوع SPF30(انواع پوست)، SPF50(حاوی ضد چروک)، SPF50(مخصوص پوستهای خشک) و SPF50 (مخصوص پوستهای چرب) به بازار عرضه می شوند.